UDRUŽENJE HRVATSKIH TRGOVAČKIH KUĆA

Zadovoljstvo kupnje

Poljoapoteke

Naziv prodajnog mjesta Broj telefona
P-11 Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 35 049 236 218
P-26 Zabok, Matije Gupca 99 049 221 571
P-32 Lobor, Trg svete Ane 22 049 430 453
P-36 Budinšćina, Budinšćina 7P 049 342 019
P-42 Desinić, Trg svetog Jurja 8 049 347 784
P-57 Krapinske Toplice, Zagrebačka 6 049 232 516
P-58 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 4 049 232 108
P-101 Sveti Križ Začretje, Vrankovec bb 049 227 424
P-114 Đurmanec, Đurmanec 50 049 346 039
P-126 Konjščina, Krapinska cesta 4 049 426 151
P-137 Radoboj, Radoboj 2 049 349 243
P-139 Krapina, Trg Stjepana Radića 7 049 382 757
P-196 Zlatar, Varaždinska 2a 049 465 096
P-221 Hum na Sutli, Hum na Sutli 185 049 288 098
P-805 Zabok, 103.brigade 8 049 225 768